Sepetim (0) Toplam: 0,00TL
%7
Engellilik Sosyolojisi Esra Burcu

Engellilik Sosyolojisi

Liste Fiyatı : 43,00TL
İndirimli Fiyat : 39,99TL
Kazancınız : 3,01TL
9786051703602
643561
Engellilik Sosyolojisi
Engellilik Sosyolojisi
Anı Yayıncılık
39.99

Bu kitap, Türkiye'de uzun yıllardır ihmal edilen engellilik ve sosyoloji ilişkisini bilimsel bakış açısıyla göstermeyi amaçlamıştır. Bu bağlamda sosyolojinin bir alt uzmanlık alanı olarak 'engellilik sosyolojisi' kendine özgü kavramları, kuramları ve metodolojisi ile bu alanın ilgililerine sunulmuştur. Engellilik sosyolojisi engelli bireyin sosyal ilişkilerini 'sosyal baskı' kavramı üzerinden ele alır ve bu durumu engelli bireylerin toplumda 'normalleştirilme' çabasıyla birlikte tarihsel olarak görmeye çalışır. Bu süreci incelerken engellilik sosyolojisi ya dışarıda bırakılan ya da 'normalliği' beceremeyen olarak göz ardı edilen engelli bireyin sosyal ve kültürel konumu ve tanımlanmasıyla ilgilenir. Engellilik sosyolojisi bireyi içinde bulunduğu toplumun sosyal organizasyonu içinde görerek, sosyal organizasyonun engelli bireyi pasivize eden bir tavırda şekillenmekte ısrarcı görünüşünü kırabilecek noktada engelli haklarına ve hareketlerine dikkat çeker ve 'yeni engellilik kültürünün' inşasını gerekli görür. Bu bağlamda engellilik sosyolojisinin inşa ettiği bakış açısında engellilik, bir kişinin karakteristiği olarak değil birey ile sosyal ve mekansal çevre arasındaki ilişki ağı olarak ele alınır. Bu tavır engelli olmayı bireylerden çevreye doğru dönüştürerek , 'çeşitliliğin' farkına varma ve 'dışarıda bırakılmayla' mücadeleyi ön plana çıkarır. Engellilik sosyoloğu Abberley'in de vurguladığı gibi engellilik alanındaki yeni sosyolojik bilgi, objektif ve güvenilir olarak engelli bireylere yönelik baskının anlaşılmasınI, yeni noktalarıyla tartışılmasını ve baskılanmanın yarattığı durumları yeniden değerlendirmeyi mümkün kılar. Engellilik Sosyolojisi kitabı engellenmiş bireylerin sosyal konumlarını sosyolojik olarak tartışabilme ön görüsü ve alt yapısı sunmaktadır. Bu kitap birçok toplumda önemli bir gerçeklik olarak engelliliğin, varlığını, konumunu, sorunlarını ve hakimiyetini bilimsel bilgilerle göstermektedir. Böylece dünyada ve Türkiye'de engellilik konusunda bilgi destekli farkındalığın artırılmasında, ilgili politikaların oluşturulmasında ve engelli bireylerin dışlanmalarıyla sistematik mücadelelerin geliştirilmesinde sosyolojik bir düşünme zemini hazırlamaktadır. İÇİNDEKİLER SUNUŞ / vi GİRİŞ / I 1. Kısa Bir Tarihçe / 1 BÖLÜM II 2. Engellilik ve Engelli Birey Olmanın Sosyolojik Açıklaması / 11 BÖLÜM III 3. Engellilik Sosyolojisinin Kuramsal Temelleri / 23 3.1. Engellilik Modeller / 23 3.1.1.Gelenekçi Bireyci Tıbbi Model / 28 3.1.2. Sosyal Model / 31 3.1.3. Alternatif Modeller / 35 3.2. Engelliliği Açıklayan Sosyolojik Kuramlar / 40 3.2.1.Yapısal-İşlevselci Yaklaşımda Engellilik / 45 3.2.2.Çatışmacı Yaklaşımda Engellilik / 49 3.2.3.Sembolik Etkileşimci Yaklaşımda Engellilik / 52 3.2.4.Sosyal İnşacı Yaklaşımda Engellilik / 56 3.2.5.Postyapısalcı ve Postmodern Yaklaşımda Engellilik / 62 3.2.6.Feminist Yaklaşımda Engellilik / 67 BÖLÜM IV 4. Engellilik Araştırmalarında Metodoloji / 73 BÖLÜM V 5. Sosyal Bağlam İçinde Engellilik / 81 5.1. Engellilik ve Toplumsal Cinsiyet / 81 5.2. Engellilik ve Aile / 94 5.3. Engellilik ve Eğitim / 103 5.4. Engellilik ve Gençlik / 106 5.5. Engellilik ve Kültür / 115 5.5.1. Engellilik-Kültür ve Beden / 117 5.5.2.Yeni Engellilik Kültürü / 119 5.5.3. Engelliliğin Kültürel Resmedilmesi: Engelliliğin Olumuz Kültürel Tanımları / 121 5.6. Engellilik ve Kent / 126 BÖLÜM VI 6. Engellilik ve Sosyal Riskler / 131 6.1. Engellilik ve Toplumsal Eşitsizlik / 134 6.2. Engellilik, Sosyal Dışlanma ve Ayrımcılık / 139 6.3. Engellilik- Sosyal İzolasyon ve Sosyal Yalnızlık / 146 6.4. Engellilik ve Damgalanma / 148 6.5. Engellilik ve İntihar / 155 BÖLÜM VII 7. Türkiye'ye İlişkin Değerlendirmeler /161 7.1. Engellilik Üzerine Türkiye'de Yapılmış Bazı Sosyolojik Çalışmalar / 163 7.2. Engellilik ve Haklar: Dünya ve Türkiye Üzerinden Bir Değerlendirme / 168 SONUÇ YERİNE /175 EK 1. Türkiye'de 2012 Yılına Kadar Yapılmış Engellilik Çalışmaları Üzerine Bir Derleme /180 1.1. Engellilik Konusunu İçeren Makaleler /181 1.1.2. Engellilik Türüne Odaklanan Makaleler (Yıllara Göre) /181 1.1.3. Engellilik, Engelli Birey ve Sorunlarına Odaklanan Makaleler (Yıllara Göre) / 193 1.2. Engellilik Konusunu İçeren Kitaplar ve Kitap Bölümleri (Yıllara Göre) / 203 1.3. Engellilik Konusunda Yazılan Tezler (Alanlarına ve Yıllara Göre) / 206 1.4. Engellilik Konusunu İçeren Projeler / 281 Kaynakça /308

 • Açıklama
  • Bu kitap, Türkiye'de uzun yıllardır ihmal edilen engellilik ve sosyoloji ilişkisini bilimsel bakış açısıyla göstermeyi amaçlamıştır. Bu bağlamda sosyolojinin bir alt uzmanlık alanı olarak 'engellilik sosyolojisi' kendine özgü kavramları, kuramları ve metodolojisi ile bu alanın ilgililerine sunulmuştur. Engellilik sosyolojisi engelli bireyin sosyal ilişkilerini 'sosyal baskı' kavramı üzerinden ele alır ve bu durumu engelli bireylerin toplumda 'normalleştirilme' çabasıyla birlikte tarihsel olarak görmeye çalışır. Bu süreci incelerken engellilik sosyolojisi ya dışarıda bırakılan ya da 'normalliği' beceremeyen olarak göz ardı edilen engelli bireyin sosyal ve kültürel konumu ve tanımlanmasıyla ilgilenir. Engellilik sosyolojisi bireyi içinde bulunduğu toplumun sosyal organizasyonu içinde görerek, sosyal organizasyonun engelli bireyi pasivize eden bir tavırda şekillenmekte ısrarcı görünüşünü kırabilecek noktada engelli haklarına ve hareketlerine dikkat çeker ve 'yeni engellilik kültürünün' inşasını gerekli görür. Bu bağlamda engellilik sosyolojisinin inşa ettiği bakış açısında engellilik, bir kişinin karakteristiği olarak değil birey ile sosyal ve mekansal çevre arasındaki ilişki ağı olarak ele alınır. Bu tavır engelli olmayı bireylerden çevreye doğru dönüştürerek , 'çeşitliliğin' farkına varma ve 'dışarıda bırakılmayla' mücadeleyi ön plana çıkarır. Engellilik sosyoloğu Abberley'in de vurguladığı gibi engellilik alanındaki yeni sosyolojik bilgi, objektif ve güvenilir olarak engelli bireylere yönelik baskının anlaşılmasınI, yeni noktalarıyla tartışılmasını ve baskılanmanın yarattığı durumları yeniden değerlendirmeyi mümkün kılar. Engellilik Sosyolojisi kitabı engellenmiş bireylerin sosyal konumlarını sosyolojik olarak tartışabilme ön görüsü ve alt yapısı sunmaktadır. Bu kitap birçok toplumda önemli bir gerçeklik olarak engelliliğin, varlığını, konumunu, sorunlarını ve hakimiyetini bilimsel bilgilerle göstermektedir. Böylece dünyada ve Türkiye'de engellilik konusunda bilgi destekli farkındalığın artırılmasında, ilgili politikaların oluşturulmasında ve engelli bireylerin dışlanmalarıyla sistematik mücadelelerin geliştirilmesinde sosyolojik bir düşünme zemini hazırlamaktadır. İÇİNDEKİLER SUNUŞ / vi GİRİŞ / I 1. Kısa Bir Tarihçe / 1 BÖLÜM II 2. Engellilik ve Engelli Birey Olmanın Sosyolojik Açıklaması / 11 BÖLÜM III 3. Engellilik Sosyolojisinin Kuramsal Temelleri / 23 3.1. Engellilik Modeller / 23 3.1.1.Gelenekçi Bireyci Tıbbi Model / 28 3.1.2. Sosyal Model / 31 3.1.3. Alternatif Modeller / 35 3.2. Engelliliği Açıklayan Sosyolojik Kuramlar / 40 3.2.1.Yapısal-İşlevselci Yaklaşımda Engellilik / 45 3.2.2.Çatışmacı Yaklaşımda Engellilik / 49 3.2.3.Sembolik Etkileşimci Yaklaşımda Engellilik / 52 3.2.4.Sosyal İnşacı Yaklaşımda Engellilik / 56 3.2.5.Postyapısalcı ve Postmodern Yaklaşımda Engellilik / 62 3.2.6.Feminist Yaklaşımda Engellilik / 67 BÖLÜM IV 4. Engellilik Araştırmalarında Metodoloji / 73 BÖLÜM V 5. Sosyal Bağlam İçinde Engellilik / 81 5.1. Engellilik ve Toplumsal Cinsiyet / 81 5.2. Engellilik ve Aile / 94 5.3. Engellilik ve Eğitim / 103 5.4. Engellilik ve Gençlik / 106 5.5. Engellilik ve Kültür / 115 5.5.1. Engellilik-Kültür ve Beden / 117 5.5.2.Yeni Engellilik Kültürü / 119 5.5.3. Engelliliğin Kültürel Resmedilmesi: Engelliliğin Olumuz Kültürel Tanımları / 121 5.6. Engellilik ve Kent / 126 BÖLÜM VI 6. Engellilik ve Sosyal Riskler / 131 6.1. Engellilik ve Toplumsal Eşitsizlik / 134 6.2. Engellilik, Sosyal Dışlanma ve Ayrımcılık / 139 6.3. Engellilik- Sosyal İzolasyon ve Sosyal Yalnızlık / 146 6.4. Engellilik ve Damgalanma / 148 6.5. Engellilik ve İntihar / 155 BÖLÜM VII 7. Türkiye'ye İlişkin Değerlendirmeler /161 7.1. Engellilik Üzerine Türkiye'de Yapılmış Bazı Sosyolojik Çalışmalar / 163 7.2. Engellilik ve Haklar: Dünya ve Türkiye Üzerinden Bir Değerlendirme / 168 SONUÇ YERİNE /175 EK 1. Türkiye'de 2012 Yılına Kadar Yapılmış Engellilik Çalışmaları Üzerine Bir Derleme /180 1.1. Engellilik Konusunu İçeren Makaleler /181 1.1.2. Engellilik Türüne Odaklanan Makaleler (Yıllara Göre) /181 1.1.3. Engellilik, Engelli Birey ve Sorunlarına Odaklanan Makaleler (Yıllara Göre) / 193 1.2. Engellilik Konusunu İçeren Kitaplar ve Kitap Bölümleri (Yıllara Göre) / 203 1.3. Engellilik Konusunda Yazılan Tezler (Alanlarına ve Yıllara Göre) / 206 1.4. Engellilik Konusunu İçeren Projeler / 281 Kaynakça /308

   Stok Kodu
   :
   9786051703602
   Boyut
   :
   16x24
   Sayfa Sayısı
   :
   344
   Basım Yeri
   :
   Ankara
   Baskı
   :
   2
   Basım Tarihi
   :
   2020
   Kapak Türü
   :
   Karton Kapak
   Dili
   :
   Türkçe
 • Yorumlar
  • Yorum yaz
   Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.
Kapat